Перейти к основному содержанию
Вінницьке вище професійне училище сфери послуг Вінницьке вище професійне училище сфери послуг

Iсторiя училища

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» створено у 1979 р. як базове технічне училище заводу радіотехнічної апаратури «Маяк». У 1984 році профтехучилище реорганізовано у середнє професійно-технічне училище № 19. У 2002 р. ПТУ № 19 реорганізоване у Вінницький професійний ліцей (наказ Міністерства освіти і науки України № 756 від 27.12.02 р.). У 2005 р. навчальний заклад стає державним професійно-технічним навчальним закладом «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» (наказ Міністерства освіти і науки України № 756 від 27.12.02 р.).

Сьогодні – це заклад ІІІ рівня атестації, у якому здійснюється підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників з 13 інтегрованих професій. 25.10.2018 р. наказом №1622-л Міністерства освіти і науки України ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» видано ліцензію на впровадження передвищої освіти (галузь знань 18 «Виробництво та технології», спеціальність 181 «Харчові технології»).

Заклад загальнодержавної власності. Включений до Єдиного Державного реєстру підприємств і організацій (довідка № 1837 від 24.06.2003 р.). Має  Державні акти на право постійного користування земельною ділянкою площею 1,9 га (серія ЯЯ №018953, від 15.01.2010 р.), свідоцтво на право власності на майновий комплекс (витяг з державного реєстру № 17372416 виданий 04.02.2014 р.).

Загальна потужність училища складає 1 тис. учнівських місць. Середньорічне використання потужності навчального закладу 85-92%.

На базі закладу створено Навчально-практичний  центр з підготовки кваліфікованих робітників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник» (наказ Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від 13.02.2017 р. № 58) та Регіональний багатопрофільний навчально-практичний центр сфери послуг (наказ Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації  № 567 від 26.11.2018 р.).

Функції освітнього закладу:

освітні – первинна професійна підготовка за професіями; надання повної загальної середньої освіти; надання передвищої  освіти.

комерційні – стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів освіти за галузевим спрямуванням; перепідготовка незайнятого населення; підвищення кваліфікації, професійно-технічне навчання; проведення тренінгових заходів, майстер-класів; залучення соціальних партнерів до підготовки робітничих кадрів через елементи дистанційної освіти; фандрайзинг через участь у грантових програмах, міжнародних проектах.

Візія навчального закладу – формування здорового та освіченого людського капіталу для створення конкурентоспроможної економіки міста, області, держави. Підготовка високоосвічених, національно свідомих, висококваліфікованих фахівців для практичної діяльності, здатних задовольняти особисті духовні і матеріальні потреби і потреби суспільства у забезпеченні сталого інноваційного розвитку.

Стратегічна мета діяльності закладу – новий тип закладу професійної освіти з орієнтацією на європейські стандарти.

Це передбачає: надання освітніх послуг за всіма видами професійної та фахової передвищої освіти, профільної середньої освіти, забезпечення здобуття кваліфікацій галузевого спрямування, що відповідають 3-5 рівням Національної рамки кваліфікацій.